16) رؤیا - پناهگاه (برگمان)

http://www.massoudfarassati.com/books/larges/roya.jpg


نام کامل اثر:       رؤیا - پناهگاه: اینگمار برگمان و سینمایش
ناشر:                 نشر ساقی

سال انتشار:       1389
تعداد صفحه:      
456
شابک:               
2-84-5675-964-978

دیگر مشخصاتمصوّر (رنگی)

توضیحات:
این کتاب
دایرة المعارفی است درباره اینگمار برگمان و سینمایش که به کوشش مسعود فراستی تألیف و ترجمه شده است. این اثر دومین جلد از مجموعه "سینماگران همیشه" است و پیش از این تحت عنوان "هزارتوی رؤیا - حقیقت" در سال های 1379 (م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ک‍اوش‌) و 1376 (ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ه‍ن‍ری‌ ای‍ث‍ارگ‍ران‌) به چاپ رسیده است.

از متن کتاب:
برگمان، راز آمیز ترین تصاویر سینمایی را آفریده و پناهگاهی برپا ساخته از رؤیا، که می شود به آن پناه برد.

.: Weblog Themes By VatanSkin :.